Καλάμπελε Καριμάλη

13,95

Οίνος Λευκός Ξηρός

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΙΚΑΡΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ Μπεγλέρι, Ασύρτικο

Κατηγορίες: ,

Καλαμπελέ, δηλαδή ‘καλό αμπέλι’, είναι τοπόσημο όνομα για το προγονικό χωράφι της οικογένειας, το οποίο ήταν το καταλληλότερο για τη φύτευση αμπελώνων . Το υψόμετρο, το έδαφος, η κλίση και το μεσοκλίμα της περιοχής αυτής προσφέρουν οίνο εξαιρετικής ποιότητας. Για τη διαχείριση της κλίσης, την Καλαμπελέ συνθέτουν οι αμφιθεατρικές αναβαθμίδες ή αλλιώς στην τοπική διάλεκτο οχτέ.
Πρόκειται για οίνο ελαχίστων παρεμβάσεων αποτελούμενο από τις τοπικές ποικιλίες Μπεγλέρι και Ασύρτικο. Η οινοποίηση με τη συμμετοχή των γηγενών, άγριων ζυμών, οι οποίες δημιουργούνται στις μοναδικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες του νησιού, προσφέρει ισορροπημένη οξύτητα στη γεύση και μοναδικά αρώματα πράσινου μήλου, ανθέων και εσπεριδοειδών.