Διαμαντάκης Βιδιανό

7,56

100% Βιδιανό

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη

50% Βιδιανό – 50% Ασύρτικο

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κρήτη